YR YMGYNGHORIAD AR-LEIN GYDA’R CYFREITHIWRAR-LEIN YMGYNGHORI Â CHYFREITHIWR

Beth yn union yr wyf am i ofyn i’r cyfreithiwr?

Os gallaf yn fyr ac yn glir yn disgrifio’r broblem yn ei hun?

Pa fath o atebion yr wyf yn ei ddisgwyl?

Os wyf yn awyddus i glywed y cadarnhad bod yn amlwg yr wyf yn gwybod? Efallai fi jyst eisiau cadarnhau fy diniweidrwydd?

A wyf yn barod i dderbyn y farn y cyfreithiwr nad yw’n cyd-fynd â fy marn bersonol?

Beth ydw i’n mynd i’w wneud pan fydd y cyfreithiwr nad yw’n cyd-fynd gyda fy golwg ar y broblem?

Gan y cleient, yn cyfeirio at y «cyfreithiwr ar-lein», yn dibynnu i raddau helaeth ar y manteision y bydd yn ei dderbyn o’r ymgynghoriad.