YR YMGYNGHORIAD AR-LEIN GYDA’R CYFREITHIWRAR-LEIN YMGYNGHORI Â CHYFREITHIWR

Ond yn aml mae pobl yn unig eisiau clywed yr hyn y maent yn barod i glywed.

Farn nad yw’n cyd-fynd gyda eu pen eu hunain, nid ydynt yn ei weld neu yn ei weld fel anghywir

Felly, cyn gwneud cais ar-lein ar gyfer cyngor gan gyfreithiwr angen i chi baratoi eich hun a meddwl am y canlynol:

Beth yn union yr wyf am i ofyn i’r cyfreithiwr.

Os gallaf yn fyr ac yn glir yn disgrifio’r broblem yn ei hun.

Pa fath o atebion yr wyf yn ei ddisgwyl.

Os wyf yn awyddus i glywed y cadarnhad bod yn amlwg yr wyf yn gwybod. Efallai fi jyst eisiau cadarnhau fy diniweidrwydd.

A wyf yn barod i dderbyn y farn y cyfreithiwr nad yw’n cyd-fynd â fy marn bersonol.

Beth ydw i’n mynd i’w wneud pan fydd y cyfreithiwr nad yw’n cyd-fynd gyda fy golwg ar y broblem.

Gan y cleient, yn cyfeirio at y»cyfreithiwr ar-lein», yn dibynnu i raddau helaeth ar y manteision y bydd yn ei dderbyn o’r ymgynghoriad