Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Yn Y Gyfraith Ystad Go Iawn - Eiddo Tiriog Cyfreithwyr Atwrneiod Rhad Ac Am Ddim - Gwybodaeth Gyfreithiol


P'un a ydych yn prynu neu werthu cartref, mewn ystad go iawn yn y gyfraith anghydfod, neu sy'n ystyried ystad go iawn trafodiad, mae'n bwysig i wybod eich hawliau ac yn cael eu hesbonio i chi gan ystad go iawn cyfreithiwrGyfraith ystad go iawn yn cwmpasu amrywiaeth eang o faterion mewn perthynas ag eiddo yn y gyfraith efallai eich bod wedi byth yn meddwl am y blaen, fel, hawddfraint anghydfodau, foreclosures, anafiadau, trethi eiddo, cymydog cysylltiadau, eiddo gweithredoedd, ystad go iawn yn warant, gwahanol fathau o forgeisi, yswiriant, a materion yn ymwneud â phrynu a gwerthu eiddo tiriog. Byddwch yn debygol o gael nifer o gwestiynau sydd angen eu hateb a profiadol ystad go iawn atwrnai yn gallu eich helpu chi. Prynu cartref yn debygol o fod yn un o'r rhai mwyaf trafodion ariannol yn eich bywyd. Mae penderfynu lle i fyw, efallai fod y cwestiwn cyntaf i ateb, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i dalu am eich cartref newydd, a sut i wneud cynnig, a faint y dylai eich cynnig fod. Hefyd, dylai'r tŷ gael ei harchwilio, y weithred a baratowyd, a gwaith atgyweirio a wnaed i gyd cyn y cau. Mae'n bwysig nad ydych wedi gwarchod eich hun cyn i chi lofnodi unrhyw dogfennau terfynol. Dylech wybod beth rydych yn ei brynu, yr holl yn dda ac yn ddrwg am y peth Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod yr atebion i o bosibl niweidio'r gwybodaeth o'r fath fel: y Perchnogion yn medru diogelu eu hunain rhag y materion hyn ac eraill, gan gymryd yr amser i ddod o hyd i holl wybodaeth am y prynu ystad go iawn ac yn trafod unrhyw broblemau posibl gydag eiddo tiriog cyfreithiwr. Anghydfodau dros ystad go iawn yn cael eu nid yn gyfyngedig i, y nodweddiadol anghydfodau gyda trafodiad broses megis y rhai sy'n gysylltiedig â phrynu a gwerthu eiddo fel contractau adeiladu, diffygion, teitl, a gweithred problemau. Fodd bynnag, mae ystod eang o anghydfodau yn gallu digwydd mewn agweddau eraill o gyfraith eiddo fel anghydfodau ynglŷn â ffiniau, anafiadau ar eiddo, tresmasu, niwsans, ac yn tresmasu. Anghydfodau yn arbennig o gyffredin pan fydd perchennog y tŷ bellach yn gwneud eu taliadau morgais(au). Er y gall amrywio yn dibynnu ar y telerau y cytundeb morgais, benthyciwr morgais gall foreclose ar yr eiddo os bydd y perchennog yn methu â gwneud taliadau. Foreclosure yn gyffredinol bydd yn cynnwys y benthyciwr adfeddiannu yn y cartref ac yn ail-werthu i eiddo arall prynwr. Foreclosures yn cynnwys llawer o weithdrefnau cyfreithiol bod ystad go iawn atwrnai yn medru eich helpu gyda hyn. Yn dibynnu ar eich cyflwr chi, efallai y byddwch yn medru aros yn eich cartref hyd nes y foreclosure yn gyflawn. Ystad go iawn atwrnai gall hyd yn oed fod yn gallu eich helpu i weithio gyda'ch benthyciwr morgeisi i atal eich eiddo rhag mynd i mewn i foreclosure. Os ydych yn wynebu foreclosure neu unrhyw un arall ystad go iawn anghydfod, mae'n syniad da i siarad gyda ystad go iawn atwrnai. Drafodion eiddo tiriog yn debygol o fod yn un o'r mwyaf a mwyaf pwysig yn prynu eich bywyd dyna pam llogi cyfreithiwr ystad go iawn yn syniad da. P'un a ydych yn prynu, gwerthu, neu sy'n delio í rhai eraill trafodiad eiddo tiriog, ystad go iawn gall cyfreithiwr eich helpu. Mae llawer o bobl yn cymryd rhan mewn nifer o wahanol gamau mewn trafodion eiddo tiriog neu anghydfodau. Unrhyw un ohonynt gallwch wneud camgymeriad, a allai fod yn costio llawer i chi o amser ac arian, ac o bosibl yn eich eiddo. Er enghraifft, os ydych chi'n prynu cartref sy'n cael ei ddarganfod i gael anghyfreithlon uned neu ogystal, mae tenantiaid yn preswylio, neu os bydd problem yn bodoli gyda y teitl i'r eiddo, bydd yn rhaid i debygol o gymryd rhai camau cyfreithiol i adfer y sefyllfa. I osgoi rhagfarn, barn NI ddylech ddibynnu ar cyfreithiol neu gyngor eiddo tiriog gan y gwerthwr, neu un o'r gwerthwyr yr eiddo (hyd yn oed os ydynt yn cael eu hefyd yn atwrnai). Gwerthwr neu ei asiant yn gwneud arian pan fydd yr eiddo yn cael ei werthu yn eich diddordeb gorau efallai na fydd yn eu budd gorau. Mae'n bwysig i ystad go iawn atwrnai, sy'n cael ei dim ond yn edrych allan ar gyfer eich pryderon, adolygiad holl ddogfennau ystad go iawn ar gyfer cywirdeb ac ar gyfer eich diogelu.

Ystad go iawn gall y gyfraith fod yn gymhleth ac yn cymryd llawer o amser o brofiad, ystad go iawn cyfreithiwr yn gallu eich helpu i lywio drwy'r gyfraith eiddo.

Cyngor rhad ac am ddim wedi bod yn darparu miliynau o ddefnyddwyr eithriadol a chyngor, yn rhad ac am ddim, ers. Er nad yw yn lle ar gyfer cyngor personol gan weithiwr proffesiynol trwyddedig, mae ar gael FEL y MAE, yn ddarostyngedig i ein Ymwadiad a Thelerau Ac Amodau Defnyddio. Polisi preifatrwydd Defnyddio ar gyfer marchnata neu deisyfu cael ei wahardd.