Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Yn Y Gyfraith Methdaliad


Methdaliad yw achos cyfreithiol sy'n helpu rhai pobl sy'n gallu talu eu biliau yn cael ffres ariannol yn dechrau drwy, dros dro neu'n barhaol, atal credydwyr o gasglu dyledion oddi wrthychMae'r gyfraith yn darparu mecanwaith ar gyfer mynd allan o reolaeth dyledion yn ôl o dan reolaeth, naill ai drwy ailstrwythuro dyled neu sychu allan rai mathau o rwymedigaethau. Bob blwyddyn, mae miliynau o fyfyrwyr yn cael eu hargyhoeddi i gymryd benthyciadau myfyrwyr gyda addewidion cyflogau enfawr ar ôl graddio, ond yn aml, mae'r realiti yn ychydig yn wahanol ac mae'r rhain yn un o fyfyrwyr yn cael eu gadael gyda dyled anferth ac ychydig neu ddim modd o ad-dalu. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y Bennod a Phennod methdaliad? Gall yr ateb yn cael dwfn ôl-effeithiau ar eich achos Er bod y rhan fwyaf o ddyledion yn cael ei ddileu allan ym Mhennod methdaliad, mae rhai yn gallu. Dealltwriaeth a dyledion yn gall ac ni ellir ei ryddhau mewn methdaliad gall fod yn ystyriaeth bwysig wrth benderfynu p'un ai i ffeilio ar gyfer methdaliad.