Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Yn Y Gyfraith Dreth


Trethi yn cael eu bywyd yn ychydig gysonion Yr UNOL daleithiau wedi system dreth gynyddol Mae hynny'n golygu bob lefel o incwm yn cael ei drethu ar gynyddol gyfradd uwchEr enghraifft, gadewch i ni ddweud rydych yn ei ennill ddoleri, mewn blwyddyn. O dan damcaniaethol system dreth gynyddol, y cyntaf, ddoleri byddai'n cael ei drethu ar gyfradd dreth ffiniol o, tra bod y nesaf, ddoleri byddai'n cael ei drethu ar gyfradd o, ac yn y blaen. Gall trethdalwyr hefyd yn berthnasol didyniadau a chredydau i ysgafnhau eu baich treth. Didyniadau yn cael eu costau y gellir eu tynnu oddi ar eich incwm trethadwy. Cyffredin yn cynnwys didyniadau benthyciad myfyriwr, llog, meddygol a deintyddol costau eiddo, trethi, llog morgais, a hyfforddiant y coleg. Yn debyg i ddidyniadau, credydau treth yn lleihau incwm trethadwy ar gyfer grwpiau penodol o unigolion, fel y tro cyntaf prynwyr tai a'r bobl sy'n gofalu am ddibynyddion. Os oes gennych gwestiynau am eich ffurflen dreth, y mae treth y gall cyfreithiwr eich helpu mewn nifer o ffyrdd. Cyfreithiwr treth bydd yn gallu i adnabod allweddol didyniadau, eithriadau, ac credydau a allai wneud effaith sylweddol ar eich baich treth.

Yn ogystal, treth bydd cyfreithiwr yn gallu eich cynghori ar y math o dreth gweithgareddau sy'n gysylltiedig â bod yn anghyfreithlon, neu gall hynny sbarduno archwiliad gan yr IRS.

Ar y llaw arall, os byddwch yn methu i ffeilio trethi, neu ffeil ar eich trethi amhriodol, efallai y bydd angen cyfreithiwr i gynrychioli eich diddordebau. Mae'r IRS yn nid yn unig archwiliadau o drethdalwyr sydd dan amheuaeth neu sy'n gwneud gwallau yn eu gwaith papur, ond hefyd y rhai sy'n rhan o grŵp targedu ar gyfer craffu mwy manwl. Os byddwch yn dod yn destun IRS archwiliad, efallai y byddwch am ymgynghori â atwrnai am y cwrs gorau o weithredu. Os bydd yr archwiliad nid yw'n mynd yn eich ffordd, gallwch apelio yn erbyn y IRS penderfyniad i ffederal llys treth. Mae llawer o gyfreithwyr arbenigo mewn amddiffyn trethdalwyr yn y llys ffederal. Os bydd eich achos yn mynd i'r llys treth, mae'n yn eich budd gorau i ddod o hyd i yn atwrnai sy'n brofiadol wrth ymdrin ag apeliadau treth. Yn olaf, gall cyfreithiwr y byddwch yn medru trafod gyda'r awdurdodau treth ar eich rhan, i gyrraedd setliad, neu 'yn cynnig cyfaddawd.'.