Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Yn gwneud hawliad llys am arian


Gelwir hyn yn gwneud hawliad llys Gwasanaeth cyfryngu gallai fod yn gyflymach ac yn rhatach na mynd i'r llys Cyfryngu yw pan fydd person diduedd yn helpu'r ddwy ochr i weithio allan cytundebEfallai y bydd yn rhaid i chi fynd i'r gwrandawiad llys os yw'r person arall neu'r busnes (y 'diffynnydd') yn gwadu oherwydd yr arian a ydych yn cytuno gyda'i ymateb. Os ydynt yn dal i wneud ydynt yn talu, gallwch ofyn i'r llys gymryd camau pellach i gasglu yr arian - er enghraifft, drwy ddefnyddio beili.