Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Yn agor cyfrif ar gyfer entrepreneur preifat


I agor cyfrif cyfredol mewn arian cyfred cenedlaethol i entrepreneur unigol, mae'r dogfennau canlynol: y cais i agor cyfrif cyfredol yn y ffurf briodol, wedi'i lofnodi gan berson naturiol - entrepreneur (y cais ar ffurflen a gafwyd oddi wrth person awdurdodedig y Banc). Os nad yw'r entrepreneur yn defnyddio llafur llogi, mae'n rhaid ystyried y ffaith nad yw'n defnyddio llafur llogi yn y cais am agor cyfrif cyfredol yn y blwch 'Gwybodaeth Ychwanegol'copi o'r ddogfen yn cadarnhau yr unigolyn - yr entrepreneur cofrestru yn y dreth y wladwriaeth gwasanaeth, ardystiedig gan yr awdurdod sy'n gyhoeddwyd y ddogfen neu gan notari neu gan y swyddog awdurdodedig y banc copi o brawf o gofrestru o berson naturiol - entrepreneur yn y corff perthnasol yn y Gronfa Bensiwn o Wcráin, ardystio y corff a gyhoeddodd ei, neu notarized neu wedi'i lofnodi gan swyddog awdurdodedig y banc dau gopi o'r llofnod cardiau oherwydd y ffurflen notarized neu person awdurdodedig y Banc. Os deiliad y cyfrif yn cael ei ymddiried i wneud y cyfrifiadau yn eich cyfrif cyfredol i berson arall, y cerdyn llofnod traddodiad pobl ei ardystio gan notari.