Y CWMNI CYMORTH CYFREITHIOLCWMNI CYMORTH CYFREITHIOL

Rydym wedi ffurfio tîm proffesiynol cyfreithwyr a chyfreithwyr sydd bob dydd yn amddiffyn ein buddiannau Cleientiaid ac yn amddiffyn eu hawliau.

Dinasyddion (personau corfforol) rydym yn cynnig cymorth cyfreithiol mewn unrhyw faint — o’r syml ymgynghoriad i ateb cyflawn o broblemau cyfreithiol heb gymryd rhan yn y Cleient yn y broses.

Sefydliadau (bersonau cyfreithiol), rydym yn cynnig ateb uniongyrchol yn dod ar draws problemau cyfreithiol a gwasanaethau corfforaethol, sy’n cynnwys yr holl posibl gwasanaethau cyfreithiol yn llawn.

PROFFESIYNOLDEB

Mae ein holl weithwyr yn cael eu hardystio arbenigwyr uwch cyfreithiol i addysg a phrofiad gwaith mewn gwahanol sefydliadau yn y sector cyfreithiol (llysoedd, erlynwyr, y cyrff Materion mewnol), sydd yn gyson yn gwella eu sgiliau nid yn unig gan weithio ar ddatrys y problemau eu Cleientiaid, ond hefyd drwy gymryd rhan mewn proffesiynol cyfreithiol fforymau a chynadleddau.

GONESTRWYDD AC UNIONDEB

Yn gyfreithiol sefydliad yn cymryd dros y rheol y arfer o extorting arian oddi wrth eu cwsmeriaid, bob amser yn creu dychmygol broblemau sy’n ei gwneud yn ofynnol taliad ychwanegol, ar wahân i ohirio yr amser o benderfyniad cyfreithiol presennol problemau.

Ein gwasanaethau cyfreithiol yn gofyn i Chi i gostau diangen.

Y broblem yn cael ei wneud yn llym yn ôl y contract ar rendro o wasanaethau cyfreithiol

Adroddiad am y gwaith a gynhyrchwyd ar gael ar alw.

HYGYRCHEDD AC EGLURDER

Y prif egwyddor ein gwaith -«y gwaith mewn gwirionedd, dim byd yn fwy na», hynny yw, pan fydd yn cael cyngor cyfreithiol i Chi yn gyntaf i ddysgu os yw’n bosibl i ddatrys Eich problem ac, os yn bosibl, fydd yn derbyn argymhellion clir ac yn algorithm o gamau gweithredu ar gyfer y penderfyniad o Eich cwestiwn.

Ar ddiwedd y contract ar rendro o wasanaethau cyfreithiol, ein cyfreithiwr yn syml ac yn esbonio’n glir i Chi beth fydd yn cael ei wneud, yn beth amserlen ac i ba ganlyniad yr holl camau y cytunwyd arnynt