Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


WTO eiddo deallusol (TEITHIAU) - beth yw eu hawliau eiddo deallusol


Mae'r hawliau o awduron llenyddol a gweithiau artistig (megis llyfrau ac ysgrifau eraill, cyfansoddiadau cerddorol, paentiadau, cerfluniau, rhaglenni cyfrifiadurol a ffilmiau) yn cael eu diogelu gan hawlfraint, am isafswm cyfnod o mlynedd ar ôl marwolaeth yr awdur

Hefyd ddiogelir trwy hawlfraint a cysylltiedig (y cyfeirir atynt weithiau fel"cyfagos") hawliau yn hawliau perfformwyr (e.

actorion, cantorion a cherddorion), cynhyrchwyr o phonograms (recordiadau sain) a sefydliadau darlledu. Y prif ddiben cymdeithasol o amddiffyn hawlfraint a hawliau cysylltiedig yn cael ei annog ac yn gwobrwyo gwaith creadigol. Tra bod y sylfaenol amcanion cymdeithasol o eiddo deallusol yn cael eu diogelu fel yr amlinellir uchod, dylai hefyd fod yn nodi bod y unigryw hawliau a roddir yn gyffredinol yn ddarostyngedig i nifer o gyfyngiadau ac eithriadau, sydd wedi'u hanelu at ddirwy-tiwnio cydbwysedd y mae'n rhaid ei gael rhwng buddiannau cyfreithlon yr hawl i ddeiliaid a defnyddwyr. Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn ymdrin â'r byd-eang rheolau masnach rhwng gwledydd. Ei brif swyddogaeth yw sicrhau bod y fasnach yn llifo mor llyfn, yn ôl y disgwyl ac yn rhwydd fel y bo modd.