TROSEDDOL CYFREITHIWR ACHOSTROSEDDOL CYFREITHIWR BUSNES

Beth i’w wneud pan fydd achos troseddol?

Achos troseddol, a dim ond yn y ymddangosiad o ddiddordeb I’ch person neu aelod o’r teulu gyda gorfodi’r gyfraith yn aml yn arwain at straen a nosweithiau di-gwsg. Ond yn y sefyllfa hon, dylech nid yn anobaith a rhoi’r gorau iddi, ond yn hytrach i ar frys gymryd yr holl fesurau i ddiogelu yn yr achos troseddol.

Yn gyntaf ac yn bennaf, cysylltwch â ni am ymgynghoriad cyfreithiol ar eich achos troseddol. Os gwestiwn difrifol, y cytundeb gyda cyfreithiwr ar frys angen i ddod i’r casgliad yn y cyfnod o gychwyn achos troseddol.

Troseddol cyfreithiwr yn teithio i’r Adran Materion mewnol (neu gorff arall) sy’n arwain ymchwiliad troseddol, a bydd yn derbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Ynghyd â Chi, rydym yn datblygu sefyllfa gyfreithiol ac yn sefydlu ar ei sail amddiffyniad mewn achos troseddol. Hefyd, byddwn yn dweud Wrthych am y drefn o gychwyn achos troseddol mewn perthynas Â’ch sefyllfa, y weithdrefn ar gyfer cynnal ymchwiliol camau gweithredu, y brys gweithredu ar Eich rhan a bydd yn ateb Eich holl gwestiynau.

Mae’n rhaid fod yn syth, nid yw gadael pethau yn drifft yn y gobaith y bydd popeth yn cael ei benderfynu yn Eich plaid. Peidiwch ag anghofio am yr heddlu ystadegau a «cansen system», o dan y mae’r ymchwilydd (yr ymchwilydd) byth yn colli cyfle i gael un arall achos troseddol.