TROSEDDOL CYFREITHIWRTROSEDDOL CYFREITHIWR

Atwrnai profiadol fydd o help go iawn, o ganlyniad i straen seicolegol a achosir gan arestio ac yn y arraignment, a hefyd oherwydd yr anallu cyfreithiol o’r unigolion hyn yn eu gallu i amddiffyn eu hunain gweithdrefnol y gyfraith, yn enwedig os ydych yn yn y ddalfa.

Mae ein swyddfa gyfraith mewn achosion troseddol yn grŵp o gyfreithwyr wedi Unol fewn yr un maes proffesiynol, cyfraith droseddol, ac sy’n cael ei strwythurol is y cyfalaf yr Unol Colegiwm o eiriolwyr. Un o brif fanteision y Swyddfa, gweithio mewn achosion troseddol, yn dîm o weithwyr proffesiynol profiadol, sy’n gweithio ar penodol proffil y gwobrau y gymuned gyfreithiol. Da amddiffynnwr sy’n cyfateb y proffil yr achos (yn benodol, erthygl), a fydd yn darparu y diffynnydd yn fwy effeithiol o amddiffyn.