Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


TROSEDDOL CYFREITHIWR


TROSEDDOL CYFREITHIWR Mae'n dechrau gyda cyn-gynhyrchu. Yn anffodus, mewn achosion troseddol, mewn rhai achosion, mae wedi bod yn groes i hawliau dynol Felly, y dull mwyaf effeithiol o sicrhau hawl i amddiffyniad i'r sawl a ddrwgdybir, y sawl a gyhuddir neu fod y diffynnydd yn cymryd rhan mewn achos troseddol cymwys cwnsler. Atwrnai profiadol fydd o help go iawn, o ganlyniad i straen seicolegol a achosir gan arestio ac yn y arraignment, a hefyd oherwydd yr anallu cyfreithiol o'r unigolion hyn yn eu gallu i amddiffyn eu hunain gweithdrefnol y gyfraith, yn enwedig os ydych yn yn y ddalfa. Mae ein swyddfa gyfraith mewn achosion troseddol yn grŵp o gyfreithwyr wedi Unol fewn yr un maes proffesiynol, cyfraith droseddol, ac sy'n cael ei strwythurol is y cyfalaf yr Unol Colegiwm o eiriolwyrUn o brif fanteision y Swyddfa, gweithio mewn achosion troseddol, yn dîm o weithwyr proffesiynol profiadol, sy'n gweithio ar penodol proffil y gwobrau y gymuned gyfreithiol. Da amddiffynnwr sy'n cyfateb y proffil yr achos (yn benodol, erthygl), a fydd yn darparu y diffynnydd yn fwy effeithiol o amddiffyn.