Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Top Rhesymau Pam y Dylech Chi Gael Cyfreithiwr


Gyrfa fel cyfreithiwr yn anghyffredin galw Hyd yn oed os nad ydych yn ymarfer y gyfraith, J Dgall agor drysau i gyfleoedd newydd ac yn gwasanaethu fel cam tuag at yrfa newydd. Y sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu mewn ysgol y gyfraith, ac fel cyfreithiwr yn gallu gwasanaethu chi yn dda mewn llawer o yrfaoedd megis cyfreithiol, ymgynghori, rheoli, ysgrifennu, cyfryngu, ac yn y byd academaidd. Fel deddfwyr, arweinwyr syniadaeth a newid gwerthwyr, cyfreithwyr yn cael eu mewn sefyllfa unigryw i effeithio ar newid cymdeithasol. Am ganrifoedd, cyfreithwyr wedi sefyll yn y ganolfan o gymdeithas y maent yn ysgrifennu yn y cyfreithiau, rheol y llysoedd ac yn cynnal swyddi dylanwadol yn ei lywodraeth. Yn hyn rolau, cyfreithwyr yn gallu cael effaith top llunwyr polisi ac arweinwyr ac effeithio ar newid o gwmpas y byd. Cyfreithwyr yn annibynnol ac mae ganddynt y gallu i wneud eu horiau eu hunain, yn gosod eu ffioedd eu hunain ac yn dewis eu cleientiaid eu hunain ac ymarfer ardaloedd. Mae'r swydd wedi cynhenid o hyblygrwydd sy'n galluogi cyfreithwyr i fod yn bresennol i faterion personol neu dreulio diwrnod i ffwrdd oddi wrth y swyddfa os oes angen. Gyrfa fel cyfreithiwr hefyd yn cynnig nifer o fanteision eraill. Er enghraifft, mae rhai cyfreithwyr yn teithio y wlad, neu yn y byd, i gymryd rhan mewn treialon, deponiadau, arbitrations, a busnes yn delio. Eraill a chyfreithwyr yn rhwbio ysgwyddau gyda'r arweinwyr busnes, gwleidyddion, chwaraeon ffigurau a hyd yn oed enwogion. Perk arall o ymarfer y gyfraith yn dysgu i feddwl fel cyfreithiwr: astudio'r gyfraith yn miniogi eich dadansoddol, rhesymu a sgiliau meddwl yn feirniadol, gan roi persbectif newydd ar y byd. Os ydych yn ystyried dod yn gyfreithiwr, mae'r rhain yn o ffactorau i'w hystyried cyn mynychu ysgol y gyfraith, ac mae'r rhain yn rhesymau i ddewis gyrfa ym maes y gyfraith proffesiwn yn gallu eich helpu yn eich penderfyniad.