Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Tai Anghydfodau yn y Swyddfa Rhyngwladol Myfyrwyr Ac Ysgolheigion


Rydym yn gobeithio y byddwch yn profi tai anghydfod Byth yn rhoi'r gorau i dalu eich rhent oherwydd eich bod yn anhapus gyda eich sefyllfa dai I chi golli eich hawliau tenant gan darfu ar y telerau y brydles os ydych yn ei wneudIâl Swyddfa Oddi ar y Campws mae Byw yn cynnig y cyngor canlynol pan fyddwch yn cael problemau gyda'ch landlord. Os bydd y gwrthdaro yn parhau i fod heb eu datrys ac y byddech yn hoffi i ofyn am gymorth oddi wrth y Oddi ar y Campws Byw Swyddfa, cysylltwch â nhw yn offcampuslivingyale.edu (linc yn anfon e-bost).