Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


TAI A CHYNGOR CYFREITHIOL


TAI CYNGOR CYFREITHIOL Y cyfreithiwr ar faterion tai bydd yn Eich helpu i ddatrys unrhyw broblemau yn ymwneud â cyfraith tai Y troi allan o'r fflat, yr is-adran o gyfrifon, datrys anghydfodau gyda anghydweithredol cymdogion a pherthnasau ar unrhyw faterion tai - mae hyn yn dim ond rhan fach o'r problemau yr ydym yn eu datrys. Ydw, mae'n anodd i fynd yn erbyn pobl gyda phwy yr Ydych yn cael neu wedi rhywbeth yn gyffredin, ond mae bywyd yn pennu rheolau eraill y gêm. Hoffwn i archebu a heddwch Rydym yn, yn ei dro, yn gallu Eich helpu i ddod o hyd iddo mewn trefn a heddwch. Byddwn yn helpu i ddatrys y cwestiynau am unrhyw broblemau sy'n gysylltiedig â'r gwaith o adfer hawliau i dai, fel y methdaliad y datblygwr, a thwyll mewn trafodion ag ystad go iawn, mae anghydfod gyda gwerthwyr eiddo tiriog a pethau, pethau, stwff. Y system bresennol o dai yn y gyfraith heddiw yn bell o fod yn berffaith, felly yn yr ardal hon yn gyson yn cael nifer o anghydfodau, gwrthdaro a gwrthdrawiadau Yn aml dim ond bydd cyfreithiwr profiadol ar faterion tai sy'n gallu datrys problemau difrifol yn ymwneud â dyddiol ac yn hanfodol yn rhyngweithio o bynciau o gysylltiadau cyfreithiolYn yr amgylchedd ar hyn o bryd mae'n aml yn digwydd bod yr unig cymwys cyngor am ddim ar faterion tai a fydd yn caniatáu i chi yn gywir diffinio eu statws, hawliau a rhwymedigaethau, yn arbennig o sefyllfa o wrthdaro. Ymhlith y mwyaf cyffredin gwrthdaro, sydd fel arfer yn edrych ar y cyfreithiwr ar faterion tai, mae'n werth sôn am y dewisiadau canlynol: y broblem gyda newid o ddiben yr adeiladau (trosglwyddiadau o breswyl i di-breswyl, ac ati.) cydlynu ailadeiladu ac ailddatblygu eiddo o wahanol manylebau; amddiffyn yn erbyn effeithiau fympwyol ailddatblygiad preswyl a di-breswyl Gronfa; y berthynas â'r cyd-berchnogion yr eiddo; yr apêl neu alw eich troi allan yn anghyfreithlon bobl sy'n byw yn yr eiddo preswyl; prisio o rhannu perchnogaeth; dadansoddiad o wrthdaro mewn tai cymdeithasol ar rent; cychwyn y cyfalaf atgyweirio adeiladau; rheolaeth dros y gweithgareddau cydweithredol tai.