Ysgariad y priod

Ers yr olaf asedau yn dod o fewn awdurdodaeth dreth o De Affrica, hyd yn oed ar gyfer nad ydynt yn breswylwyr, nid oes angen i atal y broses o gyflwyno dros y rhyddhad a roddwyd Mae’r rhain yn cael eu crynhoi yn y tabl isod eiddo na ellir ei symud lleoli yn Ne Affrica neu unrhyw fuddiant neu hawl o ba natur bynnag i neu yn eiddo o’r fath gynnwys hawliau i amrywiol neu sefydlog taliadau fel ystyriaeth ar gyfer y gwaith, neu yr hawl i weithio dyddodion mwynau, ffynonellau ac adnoddau naturiol eraill neu