Yn y Diffiniad o Anaf Corfforol

Mae llawer o masnachol atebolrwydd polisïau defnydd y geiriau ‘anaf corfforol’. Mae’r term hwn yn ymddangos yn y rhan fwyaf o auto masnachol, cyffredinol atebolrwydd, a masnachol ymbarél polisïau. Mae llawer o bolisïau cynnwys yr un diffiniad yn y safon ISO Masnachol Cyffredinol Atebolrwydd (CGL) polisi. Y CGL yn nodi bod anaf corfforol yn golygu ‘corfforol anaf, salwch neu glefyd a ddioddefwyd gan y person, gan gynnwys marwolaeth sy’n deillio o unrhyw un o’r rhain ar unrhyw amser.’ Anaf corfforol yn cynnwys salwch ac afiechyd yn ogystal í niwed corfforol. Mae hefyd yn cynnwys farwolaeth, os marwolaeth canlyniadau corfforol anaf,