Yn is-adran o eiddo

Is-adran o eiddo, a elwir hefyd fel dosbarthiad teg, yn cael barnwrol is-adran o eiddo, hawliau a rhwymedigaethau rhwng y priod yn ystod ysgariad. Mae’n gall gael ei wneud drwy gytundeb, drwy eiddo anheddiad, neu gan barnwrol archddyfarniad. Dosbarthiad o eiddo yn yr is-adran, oherwydd marwolaeth neu ddiddymu priodas, eiddo a oedd yn eiddo i’r ymadawedig, neu a gaffaelwyd yn ystod y briodas. Yn Lloegr A Chymru, mae partneriaid yn neu allan o briodas yn gallu cytuno ar sut y cyd ac yn unigol yn dal asedau fydd yn cael ei rannu heb ymyrraeth y llys. Lle na ellir dod