YMGYNGHOROL AR-LEIN CYFREITHIWR

YMGYNGHORYDD AR-LEIN CYFREITHIWR Mae’r proffesiwn cyfreithiol yn yr uchelwyr, oherwydd bod pob diwrnod maent yn rhaid i ymladd yn erbyn trosedd i orfodi’r cyfreithiau, cynghori a chynrychioli cleientiaid mewn achosion o anghydfod. Mae llawer o bobl yn meddwl bod y cyfreithiwr yn berson anghwrtais ac yn dreisgar, yn farus ac yn anfoesol, ac mae hyn yn eu prif camgymeriad. Heddiw, ar-lein cyfreithiwr, ymgynghorydd ar gael ar nifer o wefannau penodol ar gymorth cyfreithiol. Os bydd cyfreithiwr yn torri y gyfraith, yna nid yw hyn yn rhywbeth sy’n cael ei addysgu mewn ysgolion, mae’n dibynnu ar y person, ac felly yn