YMGYNGHORIAD Y NOTARI AR Y FFÔN

YMGYNGHORI NOTARI DROS Y FFÔN Y notari yn rhoi cyngor cyfreithiol am ddim ar gweithredoedd notarial, mae angen i alw ar y ffôn neu anfon gwybodaeth sydd o ddiddordeb i Chi, at y cyfeiriad e-bost o notari neu Ffacs. Hefyd, y cleient rydym yn datblygu y dogfennau drafft, paratoi cyfreithiol barn, rhoi cyngor ar wahanol faterion cyfreithiol. Ar gyfer ymgynghoriadau yn y cymhleth prosiectau rydym yn gweithio gyda’n gilydd gyda cyfreithiol, archwilio, ymgynghori a gwerthuso cwmnïau. GWASANAETH EFFEITHLON Y notari yn gwarantu dilysrwydd a chyfrinachedd o weithredoedd notarial Y notari yn darparu dull unigol i bob cleient. Y notari swyddfa