Ymddeol — diffiniad o ymddeol gan Y rhad ac am Ddim yn y Geiriadur

gwneud cais am Chiltern Cannoedd I ymddiswyddo o’r swydd i roi’r gorau i un swydd neu gyfrifoldeb. Mae hyn Prydeinig mynegiant yn cyfeirio at y dull a ddefnyddir gan M. P. sy’n dymuno ymddiswyddo cyn ei gyfnod yn y swydd wedi dod i ben, yn gwahardd arfer. Gwahardd hefyd yn dal swydd gyflogedig dan y Goron er bod yn aelod o’r Senedd. P. sy’n dymuno ymddiswyddo yn gymwys ar gyfer Stiwardiaeth y Chiltern Cannoedd, mae bellach yn bodoli Goron apwyntiad. Ar ôl derbyn y penodiad, mae’n cael ei orfodi i ildio ei sedd yn y Senedd. Ar ôl gwneud hynny,