Trefniadaeth sifil

Gweithdrefn sifil yw’r corff o gyfraith sy’n gosod allan y rheolau a’r safonau y mae llysoedd yn eu dilyn wrth ddyfarnu achosion cyfreithiol sifil (yn hytrach na gweithdrefnau mewn materion cyfraith troseddol). Mae’r rheolau hyn yn rheoli sut y chyngaws neu achos yn cael eu cychwyn pa fath o wasanaeth broses (os o gwbl) yn ofynnol yn y mathau o plediadau neu ddatganiadau o achos, cynigion neu geisiadau, a gorchmynion yn caniatáu mewn achosion sifil yr amseru a dull o deponiadau a darganfod neu ei datgelu yn cynnal treialon yn y broses o farn gwahanol sydd ar gael meddyginiaethau a