SAFLE GWASANAETHAU CYFREITHIOL

GWEFAN GWASANAETHAU CYFREITHIOL Ar gyfer endidau cyfreithiol cofrestru o fentrau a changhennau, trafodion, cynnal a chadw cytundebol gwaith yn ei gwneud yn ofynnol cymwysedig cymorth cyfreithiol. Yn awr, nid oes unrhyw sefydliad neu strwythur ariannol efallai na fydd yn teimlo yn ein gwlad yn gwbl ddiogel. Y gwasanaethau o gyfreithwyr a dinasyddion galw amddiffyn eu cyhoeddus a hawliau preifat Ar ben hynny, un agwedd bwysig yw cyfrinachedd o wasanaethau a ddarperir i unigolion. Cymorth cyfreithiol yn y fframwaith gwasanaeth a chynnal a chadw darperir ar bersonau cyfreithiol a dinasyddion yn y ffurf: ar lafar ac yn ysgrifenedig ymgynghoriadau ar faterion