Saesneg yn y Llys Apêl, yn ystyried a gorfodol aros darpariaethau s y Ddeddf Cyflafareddu yn berthnasol i dirwyn i ben deisebau Herbert Smith Freehills — Cyflafareddu yn nodi

Y saesneg y Llys Apêl yn gwrthod apêl ei dwyn yn erbyn diweddar Uchel penderfyniad y Llys i aros yn dirwyn-i-ben deiseb o blaid gyflafareddu achosion, yn Salford Ystadau (Rhif) Limited v Altomart Limited EWCA Civ. Mae’r ddarpariaeth hon yn galluogi parti i cyflafareddu cytundeb, yn erbyn y mae achosion cyfreithiol yn yr Uchel Lys neu’r llys sirol yn cael eu dwyn (p’un ai drwy ffordd o hawliad neu wrth-hawliad), i wneud cais i’r llys i aros yn yr achos lle maent yn berthnasol i fater a oedd yn cael ei gyfeirio at gyflafareddu o dan y cytundeb. Y Llys