NOTARI CYHOEDDUS YMGYNGHORIAD AR-LEIN

YMGYNGHORI NOTARI AR-LEIN Ei angen ar bobl yn gweithredu notarial yn y gwaith o baratoi ewyllysiau, materion etifeddiaeth, gweithredu o drafodion neu bŵer atwrnai. Y ddarpariaeth o wasanaethau notarial poblogaidd yn y wlad. Wedi’r cyfan notarial fisa yn helpu i gaffael hawliau ac i ddiogelu eu hunain rhag canlyniadau diangen Materion cyfreithiol Mae’r gwasanaeth yn darparu cyngor proffesiynol i notari cyhoeddus ar gyfer rhad ac am ddim ar-lein neu dros y ffôn, gan helpu i osgoi gwallau posibl wrth weithredu o notarial dogfennau. Problemau lle bo angen ymgynghoriad rhad ac am ddim notari Y deddfau yn rhoi dau opsiwn ar