Llafur anghydfod

Llafur anghydfod yn anghydfod rhwng cyflogwr ac ar ei weithwyr ynglŷn â’r telerau (megis amodau cyflogaeth, budd-daliadau ymylol, oriau gwaith, deiliadaeth, cyflogau) i gael eu trafod yn ystod y bargeinio ar y cyd, neu gweithredu eisoes wedi cytuno ar y telerau. Drwy aml-sianel, aml-lefel a hyrwyddo polisïau a rheoliadau i greu y cyflogwr yn gwybod y gyfraith, hawliau gweithwyr ymgyrchwyr yn gwybod da awyrgylch cymdeithasol. I atal a lleihau anghydfodau llafur oddi wrth y ffynhonnell, i fanteisio ar y busnes dynameg ac arwyddion o anghydfodau llafur allai arwain at ddigwyddiadau torfol a thueddiadau. Rheoleiddio corfforaethol arferion cyflogaeth, ac yn hyrwyddo