HOLI CYFREITHIWR

GOFYNNWCH GWESTIWN I GYFREITHIWR Cyngor cyfreithwyr yn rhoi darlun gwir a haddysgu ateb mewn cyfnod byr o amser. I fynd i mewn i sefyllfa anodd yn hawdd, a gwybodaeth gyfreithiol yn ddigon, nid yw bob amser. Yn yr achos hwn, ofyn i’r cyfreithiwr i ffordd allan. Gwybodaeth am y codau a’r deddfau yn eich dysgu i ddadansoddi sefyllfaoedd a dod o hyd i atebion, ond weithiau gall pethau fod yn rhy ddryslyd. I gael ateb i’r cwestiwn yw nid a gafwyd, ac yn angenrheidiol atebion, efallai na fydd Mae bellach yn bosibl i ofyn cwestiynau i’r cyfreithiwr ar-lein ac am

HOLI CYFREITHIWR

GOFYNNWCH GWESTIWN I GYFREITHIWR Weithiau bydd dyn yn cwrdd â materion sensitif fod yn anodd i ddatrys ar eu pen eu hunain, heb ymgynghori â cyfreithiwr. Er enghraifft, arbenigwr a fydd yn hawdd delio gyda materion sydd angen dwfn gwybodaeth benodol, tra bod y penderfyniad anghywir gan anghymwys gall person fod yn gostus iawn. Yn aml, dim ond arbenigol yn gallu penderfynu ar y cynllun iawn o weithredu yn rhai sy’n ymddangos yn syml sefyllfaoedd. Os yw’r ateb yn cael ei angen ar frys Os llythrennedd cyngor cyfreithiol a gafwyd yn flaenorol, amheuaeth. Yr ateb gorau yw i apelio am

HOLI CYFREITHIWR

GOFYNNWCH GWESTIWN I GYFREITHIWR Aciwt sefyllfa bywyd sy’n gysylltiedig ag ateb rhai o’r materion cyfreithiol, sydd ar frys angen help proffesiynol, mae mewn bywyd pawb. Amser i chwilio am y arbenigol yno, ac mae’r ateb anghenion i gael gafael ar frys — yma ac yn awr Ydych chi’n gwybod hynny. Ddeng mlynedd yn ôl, y broblem yn ymddangos yn anhydawdd, ond nawr mae popeth wedi newid, a lle erioed i Chi yn hawdd ac yn syml, gan ddefnyddio y Rhyngrwyd, gofynnwch gwestiwn i’r cyfreithiwr ar-lein. Gyfreithwyr cymwys yn barod i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol o bell a hyd yn oed heb