Hawliau Adfer

Hawliau Adfer yn y broses o adfer hawliau pleidleisio i bobl ymlaen llaw euogfarnau ffeloniaeth sy’n colli eu hawliau o dan ffeloniaeth disenfranchisement. Efallai y bydd hefyd yn cyfeirio ychwanegol i hawliau sifil sy’n cael eu cymryd i ffwrdd ar euogfarn, megis dal swydd gyhoeddus ac yn gwasanaethu ar reithgor. Yn yr Unol Daleithiau, yr hawliau pleidleisio o bobl yn euog o ffeloniaeth yn amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth. Yn y rhan fwyaf o wladwriaethau, mae’r hawl i bleidleisio yn awtomatig neu yn y pen draw yn adfer ar ôl cwblhau’r un frawddeg. Mewn tri daleithiau — Florida, Kentucky a