Ffi Cyfreithiwr Ddatrys Anghydfod

Cyfrinachedd Bob achos yn gyfrinachol. Mae’r gwrandawiadau yn cael eu nid yw ar agor i’r cyhoedd neu unrhyw un sydd yn cymryd rhan yn yr anghydfod. Mae pawb sy’n gysylltiedig â’r cyflafareddu yn cyfarwyddo ni i ddatgelu unrhyw beth am y cyflafareddu i unrhyw di-blaid. Trawsgrifiadau Yn absenoldeb trefniadau arbennig, dim trawsgrifiad neu recordiad y symud ymlaen yn cael ei wneud. Unrhyw barti sy’n dymuno trawsgrifiad neu recordiad, rhaid gwneud trefniadau priodol ac yn dwyn y costau, sydd, yn absenoldeb cytundeb, rhaid i ni fod yn drethadwy. Os bydd unrhyw trawsgrifiad neu recordio yn cael ei wneud, bydd copi yn