Etifeddiaeth y Gyfraith A’ch Hawliau

Etifeddiaeth y gyfraith rheoli’r hawliau decedent oroeswyr i etifeddu eiddo Priod allwn roi i ffwrdd y priod arall cyfran o’r eiddo cymunedol, fodd bynnag Darpariaeth mewn cytundeb prenuptial gall hefyd newid priod hawl i ddosbarthu eiddo. Priod wedi unig hawl i gael gwared ar eu eiddo ar wahân A fu farw priod yn gallu dosbarthu y ddau eu eiddo ar wahân ac mae eu cyfran o’r eiddo cymunedol mewn ewyllys. Yn wahanol i’r priod sy’n goroesi yn y gymuned eiddo wladwriaeth, priod yr hawl i un-hanner o ddiddordeb yn yr holl eiddo a gaffaelwyd yn ystod y briodas. Mewn cyfraith