Eiddo Cyfreithwyr Cyfreithiol Cyfatebol Llyfrgell Y Gyfraith

Eiddo diriaethol neu anniriaethol gwrthrych neu syniad sydd yn eiddo i rywun ac y gall eraill fod yn economaidd, yn gorfforol, neu fel arall eu heithrio rhag. Perchnogaeth o eiddo yn cynnwys yr hawl i feddu ar a defnydd yr eiddo yn ogystal fel yr hawl i eithrio pobl eraill rhag yr hawl i feddu ar a defnydd yr eiddo. Eiddo yn cynnwys dwy elfen, feddiant a theitl. Teitl yn y dogfennau cyfreithiol sy’n nodi pwy sydd â’r hawl gyfreithiol i yn meddu ar a rheoli eiddo. Teitl a meddiant yn bwysig iawn wrth benderfynu pwy sydd yn gyfreithiol yn