DDYLETSWYDD CWNSLER

DYLETSWYDD CWNSLER Argyfwng cymorth cyfreithiol Cofiwch: yn gymhleth sefyllfa gyfreithiol o leiaf amserol ar gyngor cwnsler cymwys yn gallu cadw rhag lawer o drafferthion. Pwy yw’r ddyletswydd cwnsler. Yn ystod oriau gwaith, yn y swyddfa ein swyddfa gyfreithiol i ddarparu brys gwasanaethau cyfreithiol bob amser ar ddyletswydd ar gyfreithwyr Mae’r gweinyddwyr yn cael eu penodi o blith gyfreithwyr profiadol a chyfreithwyr y cwmni, gallu i ddarparu ar unwaith cymorth cyfreithiol i ddinasyddion a phersonau cyfreithiol sydd wedi gwneud cais i’r Ganolfan am y tro cyntaf. Y derbyniad o ymwelwyr a dyletswydd i gwnsler neu gyfreithiwr yn ystod yr wythnos yn