CYNLLUNIO YSTÂD YN ATWRNAI

MAE CYFREITHIWR TRWY ETIFEDDIAETH Cwestiynau ar profiant achosion yn cynnwys adran o’r cod sifil, felly, yn etifeddu yr achos llys yn cael eu hystyried fel un o’r rhai mwyaf anodd mewn practis profiant cyfreithwyr. Gan y llysoedd wrth ystyried etifeddiaeth anghydfodau yn cael eu datrys gan gydnabod yr ewyllys yn annilys, y gydnabyddiaeth o berchnogaeth gan etifeddiaeth, yn y gwaith o adfer y colli dyddiad cau ar gyfer derbyn etifeddiaeth, is-adran o eiddo a etifeddwyd ymysg yr etifeddion, yn sefydlu y ffaith o dderbyn etifeddiaeth, a phob un o’r materion hyn o etifeddiaeth cyd-fynd gan gyfreithiwr a fydd yn cael