CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM AR GREDYD

CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM AR FENTHYCIADAU Yr hyn yr ydym yn ei gynnig Mae’r prosiect Desg gymorth ar gyfer benthyciadau yn cynnig cyngor cyfreithiol am ddim ar fenthyciadau gweithwyr proffesiynol sydd â phrofiad helaeth mewn bancio a hwyr dyled credyd. Pa broblemau byddwn yn datrys. Rydym yn delio yn unig gyda ddiogelu buddiannau benthycwyr a gwarantwyr ar fenthyciadau Cyfreithiwr, fel meddyg — nid yn mynd i gyfreithiwr yn droseddol neu’n llys teulu ar gyfer cymorth yn broblemau gyda’r Banc ac yn mynd i’r universal»i gyd-wybod»cyfreithwyr. Beth rydym yn ei wneud. rhad ac am ddim yn cynghori dyledwyr i wneud y