Cyngor cyfreithiol

Cyngor cyfreithiol yn rhoi proffesiynol neu ffurfiol barn am y sylwedd neu weithdrefn ar y gyfraith mewn perthynas i sefyllfa ffeithiol. Darparu cyngor cyfreithiol yn aml yn cynnwys dadansoddi set o ffeithiau a chynghori person yn cymryd cwrs penodol o weithredu yn seiliedig ar y gyfraith berthnasol. Cyngor a roddir heb cydnabyddiaeth yn cael ei gyfeirio fel arfer fel pro bono cyhoeddus (yn y lles y cyhoedd), neu yn syml pro bono. Yn y gyfraith gyffredin systemau, fel arfer mae’n cael ei dderbyn gan gyfreithiwr, bargyfreithiwr neu gyfreithiwr yn ôl y gyfraith sifil systemau tg yn cael ei roi gan

CYNGOR CYFREITHIOL

CYNGOR CYFREITHIOL eich sefyllfa o bwynt cyfreithiol o barn; gorau posibl yn datrys y sefyllfa. Ar gyfer pob sefyllfa yr ydym yn dewis y arbenigol sydd â phrofiad mewn materion tebyg, er mwyn rhoi mwy o ansawdd gwasanaethau cyfreithiol. Ein proffesiynoldeb a phrofiad, gallwch amcangyfrif drwy ddarllen y cyhoeddiadau o ein arbenigwyr, yn ogystal ag arferion a phrosiectau. Cyngor cyfreithiol (y Cyfalaf) yn cael ei gynnal drwy apwyntiad. Gallwch gael ateb i’ch cwestiwn ar gyfer rhad ac am ddim os ydych yn postio dolen i wefan ein cwmni yn un o’r rhwydweithiau cymdeithasol gyda testun»Yma gallwch gael ateb cwestiwn sy’n

CYNGOR CYFREITHIOL

CYNGOR CYFREITHIOL Am bron i gan mlynedd fel yr hyn a elwir yn gyffuriau wedi troi i mewn i a byd-eang yn fater cyfreithiol. Y ffenomen cymdeithasol, meddygol, diwylliannol, daeth y pwnc o deddfwriaethol, gorfodi’r gyfraith, barnwrol a chyfreithiol drafferth. Cyfreithiol am broblem gyffuriau pobl sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Pan fydd yn eu trin neu atal poen. Pan fydd yn cael hwyl Pan fyddwch yn dioddef o yn gaeth. Neu dosturiol tuag at y dioddefaint eu hanwyliaid gwirioni ar y nodwydd Pan fyddwch yn cael help yn y clinig. Neu portreadu canabis dail ar sgarffiau. A hefyd pan

CYNGOR CYFREITHIOL

I YMGYNGHORI Â CHYFREITHIWR Unrhyw dinesydd yn y sefyllfa lle bo angen cymorth gan profiadol a chymwys cyfreithiwr, yn ceisio cymorth proffesiynol ac i gael ateb i gwestiwn ar y ffôn. Mae’r gwasanaeth hwn wedi cael rhywfaint poblogrwydd, wrth i bobl fel fy hun y cyfle i ofyn am help Maent hefyd yn nodi effeithiolrwydd y dull. Mae pob ymwelydd i’n safle ymgynghori â chyfreithiwr am ddim heb gofrestru yn y blwch adborth leoli ar y gornel dde gwaelod. Mae’n rhaid i chi yn gywir disgrifio’r broblem ac yn dod â holl naws y sefyllfa Mae hyn yn angenrheidiol er

CYNGOR CYFREITHIOL

YMGYNGHORIAD CYFREITHIOL Beth yw’r budd-dal o chwilio am y cymorth o gyfreithwyr. Mae’r ateb yn syml Mae’n arbed amser ac adnoddau. Yr hyn yr ydych yn chwilio am ychydig ddyddiau, bydd y cyfreithiwr yn dweud wrthych mewn ychydig oriau. Beth fyddwch chi’n ei gyflawni yn ystod y misoedd, y cyfreithiwr yn gallu ei wneud yn ystod yr wythnos. Gan beth cyngor cyfreithiol gorau. Profiad ein cyfreithwyr yn caniatáu i ni i siarad am y nesaf mantais o ein cymorth cyfreithiol: Rheoli amser yn effeithiol Ar gyngor cyfreithiol (ar-lein, dros y ffôn neu mewn person yn Dnepropetrovsk) mae ein arbenigwyr yn

CYNGOR CYFREITHIOL

YMGYNGHORIAD Y CYFREITHIWR Sydd yn gyfreithiwr Yn y cyntaf lle — yn y amddiffynnwr, gwarchod Eich buddiannau. Rydym yn cynnig rhagarweiniol rhad ac am ddim chymorth cwnsler. Yma, Byddwch yn cael cwblhau cyngor cyfreithiol am eich mater Rhad ac am ddim cynrychiolaeth gyfreithiol yn cael ei dim ond y mwyaf medrus iawn yn arbenigwyr ar ôl y gofyn statws, profiad a chymwysterau, er mwyn i chi yn gyflym, yn gywir, ac yn gywir ateb yr holl gwestiynau posibl. Y prif wahaniaeth o gyngor gan gyfreithiwr yw argaeledd statws. I fod yn gyfreithiwr — mae angen i chi basio arholiad anodd