Cyfreithwyr’ hwliganiaeth

MAE’N ymddangos bod adran o’r gymuned gyfreithiol yn Pacistan yn awyddus i arddangos sut i beidio i ymladd un achos. Y diweddaraf arddangosiad o’r hyn oedd yn Faisalabad, sydd wedi bod yn dyst i ymddygiad stwrllyd o gyfreithwyr ar nifer o achlysuron blaenorol yn ogystal. Ffilm a ryddhawyd ar y cyfryngau yn dangos grŵp o gyfreithwyr ymosod yn ôl pob golwg yn iawn sifil dirprwy gomisiynydd ar ddydd mercher. Mae’r delweddau wedi arwain at universal condemniad, ac ar Dydd gwener, cyfreithwyr sy’n perthyn i grŵp penodol yn difaru y digwyddiad. Ond mae newyddiadurwyr lleol yn dweud bod y siawns o