CWNSLER ACHOS SIFIL

CWNSLER ACHOSION SIFIL Yn y flwyddyn gyntaf o fyfyrwyr yn gwrando Dyniaethau: athroniaeth, cymdeithaseg, astudiaethau diwylliannol, rhesymeg. Fel ddisgyblaethau proffesiynol yn cael eu dysgu theori a hanes y wladwriaeth a’r gyfraith, cyfraith gyfansoddiadol, sifil, gweinyddol, troseddol y gyfraith. Mae’r gweithgareddau o gyfreithwyr yn dechrau ar y trydydd, y pedwerydd cyrsiau. Pedwar prif faes: y gyfraith droseddol, y gyfraith y wladwriaeth, sifil a rhyngwladol. Y mwyaf cyffredin proffil cyfreithiwr — sifil. Mae’n gwasanaethu cyfreithwyr ar gyfer llysoedd, notaries, cyfreithwyr, gwasanaethau cyfreithiol i fusnesau. Fyfyrwyr sy’n cymryd i gyfraith y wladwriaeth, yn gallu yn y dyfodol i weithio mewn llywodraeth a sefydliadau