Busnes: Busnes Arbenigol Cyngor, Awgrymiadau, ac Adnoddau

Ymunwch â’n cymuned gynyddol a byddwch yn rhan o’r Busnes newydd. Cael cyngor am ddim gan arbenigwyr ar draws y diwydiannau a disgyblaethau. O arferion gorau i arbed arian a rheoli cyflogeion — a llawer mwy — ein harbenigwr cyfranwyr yn cael eu yma i helpu. Ein Busnes Cerdyn Adroddiad yn dadansoddi gwerth busnes bob cwr UNOL daleithiau ac yn defnyddio eich data busnes i gynhyrchu amcangyfrif realistig o werth eich busnes. Ein adolygwyr wedi treulio miloedd o oriau yn adolygu yn fwy na categorïau o gynhyrchion a gwasanaethau y mae angen i chi redeg a thyfu eich busnes. Edrychwch