Beth yw Adennill Dyledion

Adennill dyledion a chasglu dyledion yn cael eu termau tebyg gyda’r un bach, ond pwysig iawn gwahaniaeth. Y gwahaniaeth yw pwy yn ceisio i adfer dyled. Casglu dyledion yw credydwr yn ceisio adennill credyd defnyddwyr a benthyciadau nad ydynt wedi cael eu had-dalu gan y cwsmer. Adennill dyled yw pan fydd benthyciad o’r fath fel balans cerdyn credyd yn parhau i fynd yn ddi-dâl, a credydwr yn llogi trydydd parti, sef gwasanaeth casglu, i ganolbwyntio ar gasglu yr arian. Adennill dyled yn bwysig oherwydd ei fod yn cydberthyn yn uniongyrchol ar eich sgôr credyd. Os ydych yn cael eu cysylltu