Beth Mae’n ei Olygu i Weithio ‘o amgylch y Cloc’

Mae’r ymadrodd ‘yn gweithio o amgylch y cloc’ yn idiom, sydd yn ymadrodd ag ystyr ffigurol. Mae hyn yn arbennig idiom yn golygu i yn gweithio drwy’r dydd a phob nos, neu saith diwrnod yr wythnos, awr bob dydd. Nid yw unrhyw berson yn mewn gwirionedd yn gallu i gwaith o’r fath yn awr, ond yr ymadrodd yn cael ei ddefnyddio yn aml pan fydd person yn gweithio yn llawer hirach na’r cyfartaledd. Mewn achos o’r fath, gall fod yn teimlo fel pe ei fod yn gweithio drwy’r amser oherwydd ei fod wedi ychydig o amser ar gyfer gorffwys a