Archwiliad Fforensig. Archwiliad meddygol fforensig. Claf Y Claf

Geirda proffesiynol erthyglau yn cael eu cynllunio ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol i ddefnyddio. Maent yn cael eu hysgrifennu gan y DU meddygon ac yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil, y DU ac Ewrop Canllawiau. Efallai y byddwch yn dod o hyd i un o’n iechyd erthyglau yn fwy defnyddiol. Archwiliad meddygol fforensig yn top-i-traed arholiad chwilio am anafiadau a chymryd samplau y gellir eu defnyddio fel tystiolaeth mewn ymchwiliad yr heddlu ac unrhyw erlyniad dilynol. Archwiliad fforensig gall fod yn cymryd llawer o amser, ond yn hanfodol bwysig. Hanesion o rhai sy’n rhoi gofal, dylid gafwyd ar wahân ac yn