Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Sut i Wneud Contract: Camau


Os ydych yn creu contract am nwyddau neu wasanaethau, mae'n bwysig eich bod yn amddiffyn eich hun drwy sicrhau bod y contract yn gyfreithlon ac yn orfodadwy. Y ffordd orau i wneud contract i chi roi eich cytundeb yn ysgrifenedig, sy'n ei gwneud yn haws i orfodi. Ceisiwch roi yn y contract, enw, fel 'cytundeb gwerthiant,' ac enw y parti sydd yn ei lofnodi Dylech hefyd o fanylion penodol o nwyddau neu wasanaethau sy'n cael eu cyfnewid, fel eich cwch, a faint maent yn ei gostioYchwanegu dyddiadau i ddangos pryd y mae camau penodol sydd angen digwydd ac yn cynnwys yr ymadrodd 'ar neu cyn' os oes gennych dyddiad cau. Yn olaf, gofalwch eich bod yn cynnwys cymal terfynu fel y gall y partïon yn gyfreithiol ddiwedd y contract, yn ogystal â lle ar gyfer y partõon yn llofnodi'r cytundeb.