Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Sut i wneud Cais am Basbort


Rydych yn angen un lliw llun pasbort

Gweler Lluniau Pasbort ar gyfer gofynion a llun enghreifftiauGweler Ffioedd Pasbort i ddod o hyd i eich ffioedd a dulliau o dalu. s. Pasbort - Newid Enw, Data Cywiro, ac yn Gyfyngedig Pasbort Newydd.

Rydych chi ar fin gadael ar gyfer gwefan allanol nad yw'n cael ei gynnal gan yr UNOL daleithiau Adran y Wladwriaeth.

Ffioedd pasbort yn dibynnu ar nifer o ffactorau

Dolenni i wefannau allanol yn cael ei ddarparu fel cyfleustra ac ni ddylid ei ddehongli fel ardystiad gan y U.

Adran y Wladwriaeth yn y farn neu'r cynhyrchion sydd wedi'u cynnwys ynddi.