Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Sut i Ffeilio Chyngaws: Cyngor Manwl o Ymgyfreitha Sifil


Chyngaws yn ffordd i orfodi rhywun sydd wedi niweidio chi, yn groes i'r gyfraith, i wneud iawn i chi am iawndal ariannol yr ydych wedi dioddefLawsuits yn ddrud, felly dylech dim ond un ffeil os oes gennych anghydfod cyfreithlon na ellir eu datrys mewn ffordd arall. Os ydych chi wedi bod yn cam ac yn gwybod eich bod am i erlyn y parti arall, ffeilio chyngaws yn yr unig ffordd i ddechrau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y statws cyfreithiol i erlyn, sy'n golygu eich bod wedi bod yn uniongyrchol anafu neu niweidio gan y person rydych am i erlyn, ac yn siarad â'ch cyfreithiwr am yr hyn y llys, dylech ffeil yn. Drafft y wŷs i adael y parti arall yn gwybod eich bod yn erlyn, yna ysgrifennu cwyn sy'n disgrifio beth yr ydych yn ei erlyn. Anfon dogfennau at y diffynnydd i gychwyn y chyngaws Am awgrymiadau ar sut i hurio cyfreithiwr ar gyfer eich chyngaws o'r tu allan Ymgyfreitha Sifil cyd-awdur, barhau i ddarllen isod.