Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


SUT I DDOD O HYD I RHAD AC AM DDIM CYFREITHIWR


SUT I DDOD O HYD I RHAD AC AM DDIM CYFREITHIWR Bod llawer enaid twist, rydym i gyd mewn sefyllfaoedd gwahanol am wrth ddarparu gwasanaeth olaf yn costio i ni naill ai yn rhad (yn ein hunain yn deall y gair"rad"), neu hyd yn oed yn gyfan gwbl rhad ac am ddim. Yr un canfyddiad yn bodoli pan fydd person mae angen i chi ddefnyddio chymorth cyfreithiwr

Y"rhad ac am ddim cyfreithiwr","yr wyf i, yr ymchwilydd yn rhoi cyhoeddus rhad ac am ddim cyfreithiwr"- o'r fath cul cyfreithwyr yn ymadrodd rydym yn clywed yn eithaf rheolaidd. Fodd bynnag, yma mae angen i chi ystyried nifer o gydrannau. Yn gyntaf. Hyd yn oed wedyn, pan oeddem yn chwilio am grawnwin, gellyg, ac ati rhatach nid yw bob amser yn y safon o hyn yn"rhad"eu hunain wedyn yn cyfiawnhau.

Cofiwch, pan Ydych yn gwbl fodlon ag ansawdd yr hyn yr Ydych yn derbyn ar gyfer rhad ac am ddim, yn y rhan fwyaf o achosion bydd yn cael ei hyd yn oed yn fwy anodd. Yn ail, ac efallai yn bwysicaf oll.

Yn wir, yn wir, yn y rhan fwyaf o achosion, yn gyfan gwbl"am ddim"o gyngor nad yw'n bodoli drwy ddiffiniad. Felly, ydych Chi, gan gynnwys ar y wefan hon, gallwch gael byr ymgynghoriad rhad ac am ddim.

Peidiwch â dadlau, mewn rhai achosion, pan fydd Eich cwestiwn yn unig yn arwydd ac yn cymryd yn ganiataol yr ateb yw"Ie"neu"na", megis cymorth cyfreithiol ac absenoldeb o dan y Bwrdd ei hun, yn ei ffordd arbennig ei gyfiawnhau. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, Rydych yn gofyn y cwestiwn, drwy ddiffiniad, nid yw'n cyflwyno yr holl ffeithiau a'r amgylchiadau, gan gredu bod rhai o'r nhw nid oes ots Mewn achosion eraill, heb astudiaeth fanwl o'r dogfennau ysgrifenedig sydd gennych a rheoleiddio cyfreithiol penodol cysylltiadau, i ateb Eich cwestiwn, heb weld iddynt, mewn egwyddor, yn amhosibl.

Ar ben hynny, mewn rhai achosion, bydd yn cael ei hyd yn oed yn beryglus, oherwydd mae perygl y Byddwch yn cael yr ymateb sydd efallai i Chi ac yn trefnu, ond bydd yn cael ei yn gyfan gwbl anghywir, yr hyn yr Ydych yn gweld yn y dilynol dros gyfnod o amser. Yn fy nealltwriaeth i, yn y rhan fwyaf o achosion, o bell ymgynghoriad yn apelio at y cyfreithiwr ar-lein, gallwch gymharu â cheisio i fynd ar-lein ymgynghoriad gyda meddyg (gyda llaw, bydd y safleoedd a rhad ac am ddim cwnsela meddygon hefyd yn bodoli). Sydd, yn Eich barn chi, heb archwilio Eich holl ddogfennau ar unwaith a fydd yn rhoi i Chi diagnosis cywir, i Chi mewn rhai achosion, ni fydd hyd yn oed yn gwybod ei fod am y meddyg, gyda rhywfaint o brofiad proffesiynol a phrofiad o weithio mewn galwedigaeth benodol, ac ati.