Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Sut alla i gael treth yn ôl ar fflat. Yr holl naws o eiddo didyniad


Wrth gwrs, pan fyddwch yn gwneud rhywbeth am y tro cyntaf, ei bod yn anodd ac yn anoddOnd ers i chi ddychwelyd y dreth o brynu fflat i bron pawb, ac rydych yn dal i fod angen i chyfrif ii maes. Ac mae'n angenrheidiol i ddechrau gyda y casgliad o ddogfennau sy'n ofynnol. Ac mae hyn: - pasbort y dinesydd y Ffederasiwn rwsia (gwreiddiol a chopïau o'r dudalen gyntaf a thudalennau â chofrestru) - tystysgrif o incwm ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf yn y ffurf o -NDFL (dim ond yn y gwreiddiol, gallwch chi gymryd yn yr adran cyfrifeg yn y lle gwaith) - tystysgrif o gofrestru perchnogaeth (yr un gwreiddiol ac un copi, a gyhoeddwyd pan fyddwch yn gwneud trafodiad yn y siambr cofrestru) - cais am ad-daliad treth (y ffurflen yn cael ei roi yn y dreth, ond mae angen i chi wybod manylion y cyfrif ar gyfer trosglwyddo arian) - datganiad yn y ffurf -NDFL (llenwi i mewn ar eich pen eich hun neu gallwch ofyn am help gan arbenigwr). Ar ôl yr holl ddogfennau yn cael ei gasglu, ei amser yn mynd i'r swyddfa dreth yn eich man preswyl. Yma, yr wyf yn y byddai yn hoffi i nodi bod yn hanner cyntaf y flwyddyn, ffurflenni treth fel arfer yn cael eu ffeilio. Felly, ers i chi ddychwelyd y dreth oddi wrth y prynu fflat, o fewn y blynedd diwethaf, gallwch ohirio'r holl weithgareddau ar gyfer y gwanwyn-haf. Os yw'n penderfynu cau y mater hwn ym mis ionawr, mae angen i chi fod yn barod ar gyfer yn aros mewn ciw hir iawn.

Mae'n werth nodi hefyd y ffaith bod ariannol gall arian yn cael ei drosglwyddo o fewn - mis ar ôl cyflwyno dogfennau.

O'r fath yn y cyfnod sydd ei angen gan y gwasanaeth treth mewn trefn i wirio dilysrwydd yr wybodaeth a bennir.

Mae gwybod sut i gael treth yn ôl o brynu fflat, ni ddylai ydych yn credu y gallwch gael y cyfan swm cywir i ffwrdd. Yn gyntaf, gallwch gael cyfanswm o ddim mwy na o miliwn rubles, hynny yw, mil yn yr uchafswm taliad.

Yn ogystal, os flwyddyn ddiwethaf, mae'r cyfanswm y swm o dreth a dalwyd yn llai na'r arian y dylid ei dychwelyd, yna bydd y rhan sy'n weddill o'r taliadau fydd yn cael ei drosglwyddo i'r flwyddyn nesaf. Ond gallwch dderbyn taliadau o'r fath yn unig yn y tair blynedd diwethaf. A defnydd yr eiddo didyniad yn bosibl dim ond unwaith mewn oes Ac yn olaf: gallwch ddychwelyd hyd yn oed y llog a dalwyd ar y morgais.

Sylweddoli yr hyn y trethi y gellir eu dychwelyd, yn mwynhau llawer o fanteision ac, oherwydd hyn, maent yn gwneud yn iawn am eu treuliau meddygol ar gyfer y driniaeth ac astudio yn y brifysgol. Ond, efallai, y mwyaf poblogaidd yn ein gwlad yn eiddo didyniad Wedi'r cyfan, caffael neu adeiladu tai yn flaenoriaeth i bron pawb.

Ac ers y ffurflen y dreth ar y prynu gall fod yn fflat a wneir gan bawb, cyflwyno datganiadau o'r fath i'r bydd treth fod o ddiddordeb i ddinasyddion am amser hir.