Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Rhestrau o gyfreithwyr tramor


Mae'r rhestrau hyn wedi cael eu llunio gan llysgenadaethau Prydeiniguchel gomisiynau a swyddfeydd is-genhadon dramor Mae'r swyddfa dramor a CHYMANWLAD allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw berson neu gwmni am unrhyw golled ariannol neu niwed sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth hon neu o unrhyw fethiant i roi gwybodaeth Ein nod yw darparu Prydeinig dinasyddion gyda gwybodaeth berthnasol i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus gwell. ond mae ein rhestrau yn cael eu nid yw argymhellion a ddylai fod yn eu trin fel y cyfryw.