Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Rhentu Fflat Rhestr Wirio Gwaith Papur: Y Dogfennau Rydych Ei Angen


Felly, byddwch yn dod o hyd i fflat nad ydych chi mewn cariad â, ac yn awr ydych yn barod i wneud caisMelys. Mae'n hynod o bwysig cael yr holl waith papur angenrheidiol wedi ei leinio i fyny o flaen amser fel bod y broses o wneud cais yn rhedeg yn esmwyth. Yn cael ei baratoi gyda y dde gwaith papur yn aml yn gwneud y gwahaniaeth rhwng glanio yn y fflat a mynd i guro allan gan gystadleuydd. Dilynwch y rhent fflat rhestr wirio o waith papur i helpu i yn gwarantu i chi y byddwch yn cael ei gymeradwyo. Y gwiriad credyd ffi yn gyffredinol had-dalu a fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo neu ei wrthod. Fodd bynnag, efallai y bydd y swm trosglwyddadwy i un arall fflat cais. Gofynnwch i'ch brocer os gallwch drosglwyddo y ffi Mae llawer o landlordiaid yn gofyn am flaendal i gymryd fflat oddi ar y farchnad. Gall hyn amrywio o ychydig gannoedd o ddoleri i un mis o rent Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael derbynneb pan fyddwch yn rhoi eich blaendal. Os ydych yn cael eu heb ei gymeradwyo ar gyfer y fflat, gallwch gael ad-daliad llawn ar hyn. Os ydych yn cael eu cymeradwyo ar gyfer y fflat, y bydd y blaendal fel arfer yn mynd tuag at eich mis cyntaf o rent neu eich blaendal diogelwch. Byddwch yn siwr eich bod wir eisiau y lle, cyn i chi drosglwyddo blaendal, oherwydd os ydych yn cymeradwyo ond yna yn ôl allan, mae'n bur debyg na fyddwch yn cael eich blaendal yn ôl. Os ydych yn defnyddio gwarantwr neu'r cynllun ar gael roommates, bydd angen i chi ddarparu un gwaith papur. Os bydd y gwarantwr neu'r preswylydd yn hunan-gyflogedig, bydd angen i chi gael llythyr gan eu cyfrifydd yn datgan eu hincwm. Mae'r canllawiau hyn yn safonol ar gyfer y rhan fwyaf rhenti, ond mae rhai landlordiaid efallai y bydd angen dogfennau ychwanegol, megis: Os ydych yn dod â safon y gwaith papur o flaen llaw, dylech fod yn iawn cyn belled ag y byddwch yn cael y gweddill mewn modd amserol. Mae rhai landlordiaid yn ei gwneud yn ofynnol llai na'r hyn a nodwyd uchod, ond mae'n well i fod yn gor-baratoi nag y mae o dan ei baratoi.

Ar ôl eich gwaith papur yn ddefnyddiol cyn i chi chwilio fflat yn edrych yn dda pan fyddwch yn cwrdd â brocer neu asiant prydlesu, ac mae hefyd yn ffordd wych i ddechrau ar y berthynas gyda eich dyfodol landlord.