Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


RHAD AC AM DDIM MILWROL CYFREITHWYR AR-LEIN


llawer mwy cymhleth nag y gyfraith sifil. Felly

RHAD AC AM DDIM MILWROL CYFREITHWYR AR-LEIN Cwestiynau ar Faterion milwrol yn eithaf cymhlethmae'n rhaid iddynt ddeall y milwrol cyfreithwyr sydd yn gyfarwydd â'r holl naws milwrol gyfraith. Yn ein cwmni gyfraith y gallwch chi bob amser yn cael y cymorth cyfreithiwr milwrol a fydd yn gwrando ar eich problem ac yn dweud wrthych sut orau i symud ymlaen mewn achos penodol. Oherwydd heddiw yn ein gwlad nid yw yn frawychus iawn y sefyllfa yn y Dwyrain. cyfreithiwr ar faterion milwrol yn enwedig yn y galw. Er enghraifft. mae llawer yn crynhoi ydych chi eisiau gwybod ym mha achosion yn cael eu hawl i ohirio neu ddiswyddo gan y gwasanaeth milwrol. Y cyngor milwrol cyfreithiwr fydd yn eich helpu i ffigur allan yr amgylchiadau o dan ba crynhoi yr hawl i gymryd y gwasanaeth milwrol Mae'r achosion hyn yn cael eu. yn anaddas am resymau iechyd. myfyrwyr a graddedigion myfyrwyr o sefydliadau addysgol uwch; rhieni gyda thri neu fwy o blant; offeiriaid; personau sy'n byw yn y tiriogaethau meddianedig; pobl sy'n gofalu am bobl ag anableddau. Dysgwch fwy o fanylion am yr achosion o eithrio o'r gwasanaeth yn y fyddin. yn gyfeiriadau at y gwasanaeth.

gallwch chi ddysgu sut cyngor. Weithiau.

ceir achosion pan fydd cymorth milwrol cyfreithiwr yn gofyn yn syth - rydym bob amser yn barod i wrando a rhoi cyngor. Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin. a oedd yn gofyn cymorth milwrol cyfreithiwr. yn y diffyg statws cyfranogwr o ymladd. Mae'r cwestiwn hwn yn feirniadol iawn oherwydd ei fod yn y dystysgrif hon yn rhoi'r hawl i chi i dderbyn budd-daliadau.

yn rheolaidd tonnau o mobileiddio

blaenoriaeth yn derbyn tai. Yn y rhan fwyaf o achosion. yr anhawster o gael y statws cyfranogwr o weithrediadau milwrol yn ychwanegu at y diffyg nodiadau yn gymorth i'r ysbyty milwrol bod y milwr oedd mewn parth rhyfel. Achosion o'r fath. y twrnai ar gyfer Materion milwrol yn angenrheidiol i ddweud wrthych beth i'w wneud. Yn benodol. mewn trefn i gael tystysgrif yn datgan bod y person yn aelod o'r gwrth-terfysgol gweithredu. rhaid i chi gyflwyno cais i milwrol Adran gyda chais i roi tystysgrif yn datgan bod y milwr wedi ei neilltuo i'r rhan milwrol. Ar ôl y driniaeth hon.

byddwch yn gallu i wneud cais ar gyfer prosesu pellach yn y statws o combatants.