RHAD AC AM DDIM CYNGOR CYFREITHIOLCYFREITHIOL YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIM

Fel enghraifft, Undeb y cyfreithwyr o Estonia

Myfyrwyr swyddfa cyfreithiol yn gweithredu fel yn Undeb y cyfreithwyr a’r gyfraith, cyfadran ein Prifysgol.

Lleoliad ac oriau gweithredu a drefnwyd mewn cydweithrediad rhwng Undeb y cyfreithwyr a’r Weinyddiaeth cyfiawnder cyfreithiol rhad ac am ddim fferyllfeydd i’w gweld ar y dudalen cartref o Undeb y cyfreithwyr.

Lleoliad ac oriau gweithredu rhad ac am ddim ar ymgynghoriad y swyddfa gwasanaethau cyfreithiol ar gael ar y dudalen gartref y Swyddfa gwasanaethau cyfreithiol.

Estonian cymdeithas y byddar yn darparu cymorth cyfreithiol ar gyfer pobl ag anableddau

Estonian Undeb pobl ag afiechydon galwedigaethol yn darparu cymorth cyfreithiol ar gyfer pobl ag anableddau